Stikkordarkiv: #SOS6510 #eGovernment

Introduksjon til eksamensoppgave i eGovernment

1.0         Introduksjon

Ingen som er født i 1993 og senere har opplevd en verden uten internett. Denne generasjonen nordmenn er ikke bare født med ski på beina. De har i tillegg lesebrett mellom hendene. For dem er mobiltelefonen like naturlig som elektrisitet. Også for de voksne er digitale løsninger en naturlig del av hverdagen. To av tre mellom 65 og 74 år bruker internett nesten hver dag. Regjeringen former nå en effektiv og brukerrettet offentlig sektor både for unge og gamle. (FAD, 2009)

Slik starter regjeringens utredning – «På nett med innbyggerne – Regjeringens digitaliseringsprogram.»For å forsterke dette publiserte regjeringen høsten 2012 det som omtales som «digitaliseringsrundskrivet». I september 2013 kom også en oppdatert utgave av dette rundskrivet.

Digitalisering skal føre til et bedre og raskere møte med offentlig sektor for innbyggere og næringsliv, og bedre ressursbruk. Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv.(FAD, 2013)

I denne utredningen lanserer Regjeringen begrepet «digitalt førstevalg» som gir føringer for hvordan offentlige organisasjoner forventes å tilpasse seg ny teknologi og nye kommunikasjonsmåter. Blant annet dreier det seg om hvordanoffentlig forvaltning skal planlegge sin utvikling, teknologisatsing og fremtid slik at det legges til rette for et godt møte med det offentlige.

samspillet

Det dreier seg om å endre måten vi jobber på i forhold til teknologi, organisasjon og samfunnet forøvrig.

Digitaliseringsrundskrivet har lagt sterke føringer for Statens innkrevingssentrals utvikling. Det dreier som om organisatoriske endringer, så vel som prosesser og teknologi.

 

Problemstillingen blir derfor:

Hvordan kan digitalt førstevalg bidra til effektivisering i offentlige virksomheter?

 

Reklamer